Svensk Karting  --  RaceIT  --  www.raceit.nu

Tävlingskalendrar 
Internationella och för olika länder år 2000

2000 Juni 6
stefan@astro.su.se, stefan@raceit.nu 
Internationella
tävlingar
Nederländerna
(från KNAF, det nationella bilsportförbundet)
Finland
(Finska Bilsportförbundet)
Norge
(från Norsk Karting Side)
Schweiz
Schweiziska förbundet