Resultat 
Eka Cup 2000

Bohus KC 
30 april - 1 maj

OBS, Nedanstående är preliminära resultat som vi fått på telefon från Bohus.

Söndag, 30 april

ICA Junior

1.  Sebastian Hohental
2.  Mikael Granberg
3.  Carl Söderblom
4.  Carl Bremert
5.  Fredrik Pettersson
6.  Jimmy Lindberg
7.  Marcus Jansson
8.  Stefan Wass
9.  Robin Forsman
10. Tommy Prosi

Intercontinental A

1.  Tommy Herou
2.  Jonas Ekman
3.  Niclas Persson
4.  Martin Svendsen
5.  David Frodelius
6.  Roger Plaketti
7.  Alexander Engblom
8.  Marcus Olsén
9.  Johan Olsson
10. Kaj Munther